zadajte firmu/vec, ktorú hľadáte:
Počet nájdených firiem: 1
Kľúčové slová: thefaceclub
pridať kľúčové slovo
Lokalita: celé Slovensko

Názov obce/mesta:

celé Slovensko

Boženy Němcovej 28, 04001 Košice
tel.: 055/ 6964 253, web: www.thefaceclub.sk, e-mail: thefaceclubkosice@gmail.com
Pub & Restaurant &Caffe
1